دوره ریاضی 1401 دوره ریاضی تکمیلی 1401 Slide

کودک ایرانی در مدرسه مونته‌سوری در امریکا

عکس‌های اختصاصی ارسالی از مدرسه مونته‌سوری در تگزاس برای موسسه مهکامه هستی

نگهدارنده ی قاب های لباس __ DRESSING FRAMES HOLDER

11,900,000 
نگه دارنده قاب های لباس اگر قاب های لباس مونته سوری مثل زیپ، سنجاق، گره، دکمه، و … را دارید

پایه برای قاب های لباس __ DRESSING FRAMES STAND

16,000,000 
پایه برای قاب های لباس این قاب لباس می تواند بسیار عالی و منظم 12 قاب لباس را بر روی

احجام هندسی آبی __ GEOMETRIC SOLIDS SHAPES

19,000,000 
مهم: این محصول باید به همراه (اشکال هندسی و پایه برای اشکال کد:۰۲۱۱۰) خریداری شود.

مربیان گرامی که توانسته‌اند مدرک تربیت‌مدرس از موسسه ما دریافت کنند.

مقالات

حامیان موسسه