رزومه خانم دکتر زهرا ناطقی

رئیس هیئت مدیره

– تخصص: روانشناسی، آزنون های روانی، آموزش ، مونته سوری، مدیریت
سوابق علمی:
– مترجم کتاب ذهن جاذب نوشته ماریا مونته سوری
– شرکت در سفر علمی اشنایی با نظام اموز‌‌شی فنلاند
– تدریس ده ها کارگاه مربی گری مونته سوری
– تدریس دوره تخصصی صفر تا سه سال مونته سوری
– تدریس دوره های مهارت های زندگی با استاندارد بین المللی
– تدریس دوره های ضمن خدمت معلمین بلوچستان(خیریه)
– اموزش کارکنان و مربیان مرکز پیش دبسنانی جام جم در بوشهر
– شرکت در پژوهش غربالگری ناشنوایی با همکاری دانشگاه زاهدان
سوابق شغلی:
– مدیر مدرسه واله
– مدیر مدرسه خورشید تابان
– مدیر سمن کودکان اهسته گام
– موسس مدرسه بادبان
– موسس خانه کودک مونته سوری مهکامه هستی
– مدیر و موسسه دبستان دخترانه توسعه
فعالیت های اجتماعی:
– ساخت مدرسه در شهر گشت در بلوچستان
– تدریس خیریه به معلمین گشت
– حمایت از سمن کودکان اهسته گام