” دوره جامع تربیت مدرس مونته‌سوری “

اگر دوره تربیت‌مربی را در موسسه ما گذرانده‌اید و تجربه کافی در آموزش به کودکان هم دارید، این فرصت را دارید که شانس خود را برای اخذ نمایندگی موسسه ما برای اجرای دوره‌های آموزش مربی بیازمایید.
در این دوره در یک بازه زمانی چند ماهه به صورت پاره‌وقت، از روش‌های نشست‌های آنلاین، جلسات محدود حضوری، تمرین‌های فردی، درس‌پژوهی، تمرین و حضور در کنار مدرسان هنگام آموزش و پروژه‌های طراحی و غیره، مهارت‌های لازم برای مدرس شدن و اخذ نمایندگی ما را دریافت می‌کنید

.