” دوره جامع تربیت مدرس مونته سوری “

اگر دوره تربیت مربی را در موسسه ما گذرانده اید و تجربه کافی در اموزش به کودکان هم،دارید، این فرصت را دارید که شانس خود را برای اخذ نمایندگی موسسه ما برای اجرای دوره های اموزش مربی بیازمایید.
در این دوره در یک بازه زمانی چند ماهه به صورت پاره وقت، از روشهای نشست های انلاین، جلسات محدود حضوری، تمرین های فردی، درس پژوهی، تمرین و حضور در کنار مدرسان هنگام اموزش، و پروژه های طراحی و غیره، مهارت های لازم برای مدرس شدن و اخذ نمایندگی ما را دریافت می کنید.

برای آگاهی از دوره های ما به صفحه اول سایت، اینستاگرام ما و واتساپ 09356005061 مراجعه نمایید.