کارگاه آموزشی ساخت‌گرایی

 

در این دوره شرکت‌کنندگان یک مدل آموزشی جامع را می‌آموزند و کارعملی با آن انجام می‌دهند.

این مدل بر مبنای اصول برگرفته از علم آموزش(Educational Science) وپداگوژی مدرن و تجارب زیسته طراحی شده است.

اصول ساخت‌معنا، یادگیرنده محوری، آموزش کل‌نگر، تلفیق آموزش مهارت‌ها با و در بستر موضوعات آموزشی و … در این مدل به کار گرفته شده است.

استفاده از تکنیک‌های مدرن مانند:
Backward Design ، Assessment as Learning ،Whole Language
در کنار به کارگیری خلاقانه  عناصر کلیدی چرخه‌های یادگیری موثر،  این الگوی آموزشی را  به کیفیتی فرا ملی تبدیل می‌کند.

در پایان دوره شما:
–    با اصول آموزش موثر و بروز دنیا آشنا می‌شوید.
–    یک الگوی کامل و تراز اول را یاد می‌گیرید.
–    با مهارت‌های لازم برای اجرای  الگو آشنا می‌شوید.
–    طراحی یادگیری در قالب الگو را عملا تمرین می‌کنید.