دوره بین المللی مونته سوری (MCI انگلیس)

این دوره به صورت کاملاً کاربردی بوسیله خانم Rosaline Hongkim – فرستاده از سوی موسسه MCI –  و مجری این دوره توسط دکتر یداله سعید نیا نماینده رسمی موسسه MCI برگزار می‌شود. در این دوره مربیان می‌آموزند که:

 آموزش مونته سوری چیست؟

 چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

 چگونه آموزش داده می‌شود؟

آموزش مونته سوری مبتنی بر ابزار های ویژه ای است. این ابزارها در کارگاه تهیه شده است و شیوه استفاده از آن ها آموزش داده می شود.

 ابزارها شامل زندگی روزمره (Practical Life)، پرورش حواس پنجگانه (Sensorial)، آموزش ریاضیات (Math)، آموزش سواد(Literacy)، و فرهنگی (Culture)شامل جغرافی، تاریخ، زیست‌شناسی می‌باشد.

در این دوره مربیان آموزش‌هایی برای طراحی درسی بر اساس مونته‌سوری و خلاقیت در سبک مونته‌سوری نیز می‌بینند.

“گواهینامه حضور” این دوره از طرف موسسه MCI انگلیس صادر می‌شود و برای همه مدارس مونته سوری در سراسر جهان معتبر است

.

برای آگاهی از دوره های ما به صفحه اول سایت، اینستاگرام ما و واتساپ 09356005061 مراجعه نمایید.