همکاری (شهرستان ها)

مدارس، مراکز و موسساتی که مایلند می توانند کارگاه های ما را در شهرستان خود برگزار کنند. شرایط این همکاری به شرح زیر است:

  1. مسئولیت های مرکز همکار: جذب داوطلب – تهیه مکان برای کارگاه – تهیه ابزار های لازم – تهیه محل اسکان برای استاد – تهیه بلیط رفت و آمد – پرداخت حق الزحمه اساتید بر اساس فی های ذکر شده در ذیل – تعیین شهریه و اخذ از شرکت کنندگان
  2. مسئولیت های موسسه: اعزام استاد – ارایه آموزش – صدور گواهی حضور برای شرکت کنندگان

شرایط:

  •   حق الزحمه آموزش معادل ۳ میلیون تومان به ازاء هر روز آموزش ( ۸ تا ۱۶) می باشد. تعداد روز های هر کارگاه ذیلا تعیین شده است.
  •   حق الزحمه فوق برای تعداد شرکت کننده تا سقف ۱۰ نفر است. به ازاء هر نفر اضافه بر ده نفر به ازاء هر روز ۸۰ هزار تومان اضافه می شود.
  •   کارگاه های زیر قابل اجرا در شهرستان ها است:

– کارگاه مونته سوری ۳ روزه، ۴ روزه، ۵ روزه ( برای این کارگاه مرکز اجرا کننده باید ابزارهای مونته سوری داشته باشد)

– کارگاه آموزش ریاضی دبستان با روش مونته سوری ۳ روزه

– کارگاه شناخت  مدل  آموزشی ساخت گرایی ۲ روزه،  ۳روزه

– کارگاه شناخت مدل آموزش کشور فنلاند ۱ روزه، ۲ روزه

– کارگاه آشنایی با شیوه آموزشی IB ، دو روزه و سه روزه

جهت هماهنگی با شماره 09356005061 تماس حاصل نمایید.