کارگاه آموزشی رویکرد IB

International Baccalurate

ای بی یک برنامه درسی جامع با هدف تربیت جوانانی اگاه ، حساس به جامعه و شهروند موثر است، این روش اکنون در مدارس بین المللی به سرعت در حال گسترش است
فارع التحصبلان ای بی در بهترین دانشگاه ها پذیرش می گیرند و همه دروس سال اول خود را کردیت می کنن
این روش مبتنی بر نطریات ساختگرایی است و انبوهی از بهترین دانشمندان رشته اموزش تربیت معلم ان را می گردانند.
مدارس ای بی با برنامه درسی فراموضوعی و تم محور در دوره دبستان، نگاه بین رشته ای در دوره اول دبیرستان و نگاه موضوعی در دوره دبیرستان تدوین شده است، دو برنامه مستقل برای دوره دبیرستان – نظری و حرفه ای – دارد.
این روش با نگاه تربیت انسان برای اینده بر نگاه تغییر پرشتاب و غیر قابل پیش بینی استوار شده است.
در ایران این روش در حال شناخته شدن است و مدارس مطرحی به دنبال پیاده سازی ان هستند.
موسسه ما از پیشگامان وارد کردن این رویکرد است. چندین کارگاه بین المللی تاکنون برنامه ریزی و اجرا شده است و موسسه توسط مدارس بسیاری برای پیاده سازی ان مورد مشورت قرار گرفته است