کارگاه 0 تا 3 سال مونته‌سوری

کارگاه 2 روز

تاریخ: 24 و 25 خرداد 1402
ساعت: 9 تا 15
مکان: تهران، طرشت

با ارائه مدرک موسسه مهکامه هستی

شماره تماس و پشتیبانی تلگرام:
09356005061
 

“دوره مونته‌سوری ۰ تا ۳ سال”

این دوره مهم را در ایران بسیار به ندرت می توان یافت. 

موسسه مهکامه هستی با تجربه موفقی که برای دوره ۳ تا ۶ داشت، همزمان با ترجمه دو کتاب مهم در مورد روش آموزش مونته‌سوری، این دوره را طراحی کرده است.

دیدگاه مونته‌سوری در مورد آموزش و تربیت از تولد تا سه سال، یک دیدگاه تحولی و پیشرو است که هنوز به اندازه کافی شناخته نشده است.

 نظریات این آموزشگر بزرگ را در دهه‌های اخیر دانشمندان عصب شناختی تایید کرده‌اند.

در این دوره:

– با نظریات رشد مونته‌سوری آشنا می‌شوید.

– مفاهیم کلیدی و کاربردهای مستقیم آن را در تربیت نوزادان می‌آموزید.

– با ابزارهای خاص دوره ۰ تا ۳ سال آشنا می‌شوید.

– فعالیت‌های یادگیری این دوره را یاد می‌گیرید‌.